Konferencja z okazji 500 rocznicy opracowania tablicy astronomicznej przez Mikołaja Kopernika.

“Wiosna zaczyna się w Olsztynie” 🙂☀️
To tytuł konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu 500 rocznicy opracowania tablicy astronomicznej przez Mikołaja Kopernika. Jest to jedyna tego typu pamiątka na świecie po autorze ” O obrotach ciał niebieskich”. Ta perełka znajduje się w Olsztynie – jednym z ważniejszych miast na Szlaku Kopernikowskim. Szlak łączy miejsca, w których Kopernik żył i pracował. Poprzez postać Mikołaja Kopernika, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął wyzwanie wykreowania marki regionu. Jego rozpoznawalność uzależniona jest od samorządów, przedsiębiorców z branży turystycznej i około turystycznej, organizacji pozarządowych, instytucji kultury. Turystykę trzeba rozwijać we współpracy. Wspólnie też powinniśmy dbać o to, aby oferta kierowana do turysty była rzetelnie przygotowana, wiarygodna, atrakcyjna i stale ubogacana. Takie podejście stwarza warunki do optymalnego wykorzystania wyjątkowych walorów i atrakcji Warmii i Mazur. Skoro wiosna, to życzę Wam wiosennie świeżych pomysłów i odwagi do podejmowania działań na miarę dokonań Kopernika ! ???☀️