Konkurs na realizację zadania publicznego “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z poźn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”. 

Po szczegóły zapraszam na stronę:

http://msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wspolpraca_w_dziedzinie_dyplomacji_publicznej_2016_