KONKURS NA REWITALIZACJĘ

Zarząd Województwa podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji miast. Do rozdysponowania jest ponad 1,3 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 31 sierpnia do 12 października. Szczegóły oraz dokumenty konkursowe będą dostępne na stronie

www.rpo.warmia.mazury.pl