Konsultacje z okazji Dnia Walki z Rakiem – 4.02.2017 r.

http://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/9349-konsultacje-z-okazji-dnia-walki-z-rakiem