MILIONY EURO NA WSPÓŁPRACĘ REGIONÓW NADBAŁTYCKICH

Komisja Europejska po długich negocjacjach ostatecznie zatwierdziła Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja, znany z poprzedniej perspektywy pod nazwą Południowy Bałtyk.

Pierwszy nabór wniosków w Programie planowany jest w okresie od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r.

Program Południowy Bałtyk w perspektywie 2014-2020 oferować będzie wsparcie projektów transgranicznych w następujących obszarach: internacjonalizacja i poprawa zdolności do innowacji sektora MŚP, dziedzictwo naturalne i kulturowe, zielone technologie, poprawa łączności transgranicznej, wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich oraz zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych.

Całkowity budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 103 mln EUR  w tym ok. 83 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły na stronie:

http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/5583-miliony-euro-na-wspolprace-regionow-nadbaltyckich

oraz

http://en.southbaltic.eu/index/