NA WSPARCIE POTRZEBUJĄCYCH

Dziś miałam przyjemność podpisać porozumienie z burmistrzem Giżycka – Wojciechem Iwaszkiewiczem. Porozumienie o udzielenie w 2016 r. przez Województwo Warmińsko – Mazurskie dotacji celowej w wysokości 50 tyś zł, na pierwsze wyposażenie utworzonego Centrum Integracji Społecznej. CIS udziela wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom po zakończeniu leczenia odwykowego i innym osobom potrzebującym. Cieszę się, że powstała kolejna taka placówka waszym regionie.