Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

14 listopada 2007 roku Sejm RP ustanowił Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który obchodzimy 13 kwietnia. Naszym narodowym hołdem, podziękowaniem, moralno-historycznym obowiązkiem jest pamięć o naszych rodakach, którzy za patriotyzm i służbę dla Naszej Ojczyzny stracili swoje pełne planów życie, pozostawiając w rozpaczy kochające rodziny. Pamięć o pomordowanych w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, pamięć o Miednoje i Charkowie i wielu innych miejscach zbrodni nie zginie. Cześć ich pamięci !
10 kwietnia 2017 r. mija 7 rocznica tragicznego lotu przedstawicieli Rządu RP z Prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką oraz reprezentantami Sił Zbrojnych, urzędów państwowych, kościelnych, organizacji pozarządowych i obywatelskich. Ta katastrofa lotnicza pozostawiła, po raz kolejny, na katyńsko-smoleńskich ziemiach elitę polskiego narodu. Cześć ich pamięci !