OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OLSZTYNIE

Narodowe Święto Niepodległości, to dla nas – Polaków jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Dziś dziękujemy i oddajemy hołd wszystkim Polakom, a także pokoleniom, dzięki którym mamy wolną Ojczyznę, możemy mówić w języku polskim i demonstrować narodowe symbole – flagę i godło państwowe. Ucząc się historii Polski natrafiamy na portret Marszałka Józefa Piłsudskiego. Postać wielkiego Polaka o niezłomnym charakterze.

Panie Marszałku – jesteśmy dumni z niepodległej Polski!