ORZYSZ. GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE I KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Sobotnie, Gminne Spotkanie Opłatkowe i Kiermasz Bożonarodzeniowy w Orzyszu. Pięknie przygotowana uroczystość, w której licznie uczestniczyli mieszkańcy. Ciepłe słowa i życzenia do przybyłych wygłosili Senator RP Kopiczko Małgorzata i Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski. Dziękuję za zaproszenie!