ORZYSZ. OTWARCIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu. Gratuluję Władzom Gminy i Mieszkańcom wspaniałego przedsięwzięcia. Osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze w sposób szczególny potrzebują naszego wsparcia. Dzięki takim inicjatywom otrzymują one niezbędna pomoc. Wartością równie ważną są tworzone przy tym nowe miejsca pracy.