OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W 2015 ROKU

Olsztyńskie podsumowanie osiągnięć sportowych za 2015 r. Ze sportem jest jak z biznesem. Długo i po grudzie dochodzi się do zysków. W obydwu przypadkach ważna jest konsekwencja, wytrwałość, cel, współpraca i wola walki. Za to wszystko, i za sukcesy dziękuję! Gratuluję sportowcom i trenerom. Życzę dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności!