Pieniądze na budowę lub przebudowę targowisk ! :-)

https://www.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/9809-wsparcie-na-promocje-lokalnych-produktow