Pierwsza w Polsce! W przedsięwzięcie włączył się samorząd województwa warmińsko-mazurskiego :-)

http://www.warmia.mazury.pl/kultura/aktualnosci/864-uwm-stawia-na-ksztalcenie-w-biznesie