PISZ, OLSZTYN, EŁK, BARCZEWO

Zarząd województwa zaakceptował listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania jeszcze z RPO 2007-2013 oraz zwiększył łączną kwotę ich dofinansowania.

W konkursie dotyczącym rewitalizacji miast łączna kwota wsparcia wzrosła do 11 mln zł, dzięki czemu dofinansowanie otrzyma wszystkie 18 projektów. Oznacza to działania rewitalizacyjne w Ostródzie, Olsztynie, Barczewie, Elblągu, Iławie, Pasłęku, Ełku, Węgorzewie, Piszu i Iławie za blisko 20 mln zł.

W konkursie z zakresu publicznej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej sumaryczne dofinansowanie wzrosło do 2 mln zł, co pozwoli na wsparcie wszystkich 5 projektów. To budowa ścieżek rowerowych w Pasłęku, Elblągu i gminie Lidzbark, a także remont chodnika przy ul. Chrobrego w Ostródzie oraz budowa ścieżek między Jeziorem Długim, Lasem Miejskim i Starym Miastem w Olsztynie.

Zwiększenie kwoty dofinansowania było możliwe dzięki oszczędnościom wynikającym z korzystnego kursu euro.