Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu obejmującego gołdapskie szkoły.

Prawie milion złotych ze środków zewnętrznych na szkoły.

30 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz ze skarbnik gminy Joanną Łabanowską, w mojej obecności, podpisali umowę na dofinansowanie projektu obejmującego gołdapskie szkoły.

Przy wkładzie własnym wynoszącym niespełna 60 tys. złotych, gmina otrzyma prawie milion złotych ze środków zewnętrznych. Środki te przeznaczone będą na podniesienie jakości nauczania w gołdapskich szkołach. Projekt obejmuje uczniów, rodziców i nauczycieli. Zostanie też doposażona pracownia matematyczno-przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi i Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi.

http://www.goldap.pl/pl/229/20940/gmina-goldap-pozyskala-prawie-milion-zlotych-srodkow-zewnetrznych.html