„POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH WARMII I MAZUR”

Dnia 12 lutego 2015 roku odbyła się konferencja upowszechniająca innowacyjny projekt „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”. Poruszone zostały tematy dotyczące działań skierowanych do młodzieży dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warto zaznaczyć, iż w województwie warmińsko – mazurskim wdrożono wiele projektów dotyczących młodzieży, obejmujących obszary tematyczne takie jak edukacja, rynek pracy czy integracja społeczna. Ciekawostką jest, iż od początku okresu programowania 2007 – 2013 dzięki środkom europejskim w województwie warmińsko – mazurskim wsparto ponad 100 tysięcy osób w wieku 15 – 24 lata.