PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

Finał Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Piszu, pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.