Przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Kobieta na Plus z Rucianego-Nidy

Kolejna pomoc na wsparcie osób bezrobotnych. Stowarzyszenie Kobieta na Plus z Rucianego -Nidy i prowadzone przez tę Jednostkę Centrum Integracji Społecznej w Piszu otrzymało z Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotację celową w wysokości 50.000zł na pierwsze wyposażenie Centrum. Środki przeznaczone będą na wyposażenie pracowni porządkowo-gospodarczej, biurowej i opiekuńczej.