Samorząd województwa w ramach akcji „Wspieram Region” promuje przekazywanie 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z warmińsko-mazurskiego.

http://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/9530-wolontariusze-pomoga-wypelnic-pit-2