Skansen w Olsztynku:)

Historia Skansenu w Olsztynku to po trosze “zaklęta w pigułce” historia tych ziem i ludzi je zamieszkujących.  Uczestniczyłam w uroczystości oddania do użytkowania XIX wiecznej zagrody z translokowaną chałupą ze wsi Królewo. Budynek przybliża epizod osadnictwa holenderskiego, które od połowy XVIII wieku znacznie rozwinęło się na terenach obecnego Powiśla. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego docenia, ratuje i zachowuje materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Dzisiejsza inwestycja (ponad 1,1 mln zł) została sfinansowana ze środków naszego Samorządu.