SPOTKANIE W MINISTERSTWIE GOSPODARKI

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki z p. Minister Iloną Antoniszyn – Klik. Rozmawialiśmy o wsparciu tzw. “dużych przedsiębiorstw” z województwa warmińsko – mazurskiego. Są dedykowane konkursy dla tego rodzaju firm. W naszym województwie poziom pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw to 50%. Jest o co zabiegać. Zapraszamy duże firmy do współpracy i aplikowania o środki unijne i krajowe. Szczegóły będę zamieszczać na mojej stronie internetowej. Dziękuję naszej Pani Minister za merytoryczną rozmowę i wsparcie.