“SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”

Tytuł “Sprawiedliwy wśród narodów świata” to najwyższe rangą izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie – Żydom. Medal przyznawany jest przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie za zasługi osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia i swoich bliskich ratowały Żydów z zagłady podczas II Wojny Światowej. Dziś, na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim medal i dyplomy dla Stefana i Olgi Gumieniak odebrała ich córka Nina Błaszczuk. Przyznanie tytułu podczas konferencji “Stosunki polsko – niemieckie w ćwierćwiecze później” jest dowodem na to, że potrafimy żyć w pokoju, prowadzić międzykulturowy i międzynarodowy dialog, zawierać sojusze, a nawet przyjaźnie. Wielokulturowy dialog jest dziś naszym wyróżnikiem i wartością. Dlatego troskę o jakość tego dialogu, jako elementu dziedzictwa kulturowego, uznajemy za swój obowiązek. Życzę, abyśmy nigdy ani na moment nie zapomnieli, jak wielką wartością jest pokój.