START-UP

09.09 Samorząd Województwa, Prezydent Olsztyna, Prezydent Elbląga i Prezydent Ełku podpisali list intencyjny dotyczący woli współpracy na rzecz budowy i rozwoju ekosystemu sprzyjającemu powstawaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup. Ekosystem to układ wychwytującym najlepsze pomysły z potencjałem na utworzenie rentownych, innowacyjnych firm. Do współpracy zaproszone zostaną również m.in.: uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, inne samorządy z terenu naszego województwa, organizacje pozarządowe, jednostki naukowo – badawcze, doradcy itp. Startup-y skierowane będą do osób do 35 roku życia, w tym absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwiać własne firmy w oparciu o zgłoszony projekt. Podstawowym kryterium oceny będzie ich innowacyjność oraz możliwość osiągnięcia komercyjnego sukcesu. Wsparcie koncentrować się będzie na testowaniu i weryfikowaniu pomysłów biznesowych, mentoring, indywidualne specjalistyczne usługi wynikające z zapotrzebowania – techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, prawne, itp. Możliwe będzie również wsparcie finansowe na rozwój firmy. Po uruchomieniu działalności gospodarczej firma będzie mogła ubiegać się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (bezpłatny lokal, opieka prawna i finansowa). Chcemy, żeby w naszym województwie powstawały innowacyjne firmy. Mądrych, młodych ludzi jest dużo. Chcemy te osoby zatrzymać u nas, w regionie. Brak doświadczenia biznesowego czy zbytni optymizm będzie weryfikowany przez specjalistów. Młody człowiek będzie mógł cały czas liczyć na wsparcie doświadczonych przedsiębiorców i specjalistów z rożnych dziedzin. Start-upy to dobra inwestycja.