„STOP DOPALACZOM” – KONKURS DLA MŁODZIEŻY

Konkurs na plakat „Stop dopalaczom” skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Szczegóły w linku:

https://wrota.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/6966-stop-dopalaczom-konkurs-dla-mlodziezy-2