STYPENDIA DLA STUDENTÓW – DZIECI BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR

Rozpoczął się nabór kandydatów ubiegających się o stypendia dla studentów I roku, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

O wsparcie mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria: dostali się na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych, są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców.

Zgłoszenia należy przesyłać do 17 sierpnia 2015 roku. Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami kandydaci muszą przekazać do odpowiedniego OT ANR do 24 sierpnia 2015 roku.

Szczegóły na stronie:

https://portal.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/5075-stypendia-dla-uzdolnionej-mlodziezy

oraz

http://www.stypendia-pomostowe.pl/