SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW OSP

Uczestnicy projektu „Mazury-Bezpieczna kraina Wielkich Możliwości” przejdą kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownika wodnego oraz animatora.

W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy ośmiu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego oraz węgorzewskiego.

Po szczegóły zapraszam na stronę: http://portal.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/4835-specjalistyczne-kursy-dla-osmiu-powiatow