“Trochę nadziei na nadzieję”.

Dziś z wójtem Gminy Giżycko Markiem Jasudowiczem podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu “Trochę nadziei na nadzieję”. Program realizowany będzie w ramach Osi 11 (11.02.03) RPO WiM i ma na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Giżycko