Unia dofinansuje: będzie praca dla osób przed 30. rokiem życia

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to w pewnym zakresie następca Programu Kapitał Ludzki 2007–2013. Posłuży on głównie wsparciu ludzi młodych, reformom systemowym w obszarze zatrudnienia, włączenia społecznego, rozwojowi szkolnictwa wyższego, innowacji społecznych i programów mobilności, współpracy ponadnarodowej oraz profilaktyce zdrowotnej.

http://funduszeue.wp.pl/informacje/praca-dla-osob-przed-30_a39