Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie bezpłatnie szkolić ratowników wodnych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olsztynie będzie szkolić – w tym prawo jazdy kat. B. To wszystko bez kosztów dla osób bezrobotnych i dzięki środkom z RPO .