Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym :).

Kolejne wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . Z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Arkadiuszem Paturej podpisaliśmy umowy, dzięki którym, ponad 100 osób skorzysta ze wsparcia diagnostycznego, doradczego, terapeutycznego, warsztatowego i kompetencyjnego.