Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach programu COSME

Zapewnienie udziału polskich przedsiębiorców w programach ramowych UE w obecnej perspektywie budżetowej to główny cel przedłożonej przez Ministerstwo Gospodarki uchwały o ustanowieniu  programu wieloletniego pn. „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”.  Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 3 lutego 2015 r.

http://www.mg.gov.pl/node/22745