XXXIV ROCZNICA STANU WOJENNEGO

W niedzielę uczestniczyłam w obchodach upamiętniających XXXIV rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Olsztynie. Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia, wspólna pamięć. Pamiętajmy. Pamiętajmy o gwarantowanych przez Konstytucję – wolności i prawach człowieka i obywatela, pamiętajmy o tych, którzy zginęli w stanie wojennym, pamiętajmy o internowanych, pamiętajmy o zrywie Solidarności, o działaczach antykomunistycznych. Bądźmy patriotami i pamiętajmy, że wolność nie jest dana na zawsze.