ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PISZU

Dziś podpisaliśmy umowę z Burmistrzem Pisza Andrzejem Szymborskim na dofinansowanie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Piszu. Województwo Warmińsko – Mazurskie dofinansuje Gminę Pisz kwotą 492 tyś złotych. W ramach przedsięwzięcia utworzonych zostanie 21 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i 8 stanowisk kadry. Przekazane środki przeznaczone będą na utworzenie i działanie ZAZ w 2015 roku. W przyszłych latach z Województwa będą przekazywane kolejne środki na funkcjonowanie Zakładu.