ZAKUP PRO – SPOŁECZNY

Zakup prospołeczny to symbol, dzięki któremu wiadomo, że dany przedmiot został wyprodukowany przez podmioty ekonomii społecznej np. spółdzielnie socjalne, czy zakłady aktywności zawodowej. Nadal trwa przyjmowanie wniosków.

Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym – i innym mającym niewielkie szanse na rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej – jak spółdzielnie socjalne, firmy społeczne, zakłady aktywności zawodowej – to instytucje tworzone przez takie osoby i dla takich osób. Podmioty te, aby się rozwijać, potrzebują profesjonalnego marketingu i przychylności społecznej. Już teraz można i warto kupować ich produkty i usługi. Dzięki znakowi „Zakup Prospołeczny”, który jest na nich umieszczony, łatwo je rozpoznać.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że trwa ciągły nabór wniosków o przyznanie tego znaku promocyjnego. Mogą się o niego starać podmioty ekonomii społecznej z regionu.

Po szczegóły zapraszam na stronę:

http://wrota.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/5843-warto-kupic-i-skorzystac-z-ich-uslug