ZOSTAŃ EKSPERTEM RPO WiM 2014 – 2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie: http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/5359-zostan-ekspertem-rpo-wim-2014-2020