O Mnie

Urodziłam się na Mazurach w Piszu, teraz mieszkam na Warmii w Olsztynie.

Obie krainy są bliskie mojemu sercu.

Z właściwą sobie pozytywną energią od ponad 20 lat dbam o jakość życia na Warmii i Mazurach. Jako doświadczony samorządowiec znam doskonale potrzeby przedsiębiorców, kobiet, osób niepełnosprawnych, ludzi związanych z kulturą, edukacją i ekologią czy służb mundurowych. W działalności publicznej daję z siebie wszystko, bo nasz region to nasz dom!

Ukończyłam studia magisterskie o kierunku edukacja administracyjno–polityczna. Studia podyplomowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, mediacja, coaching, rynek pracy, studium dobrej administracji, zarządzanie funduszami Unii Europejskiej 2014-2020.

Certyfikaty: Coaching Fundamentals Certyficate Noble Manhattan; certyfikat Lokalnego Menadżera ds. Obsługi Inwestora; certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie bezpiecznych i elastycznych form pracy; certyfikat Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego opracowanego przez Departament Pracy Ambasady Stanów Zjednoczonych, certyfikat potwierdzający ukończenie stażu w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Dyplomy: Ministra Skarbu Państwa potwierdzający pozytywny egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Prekursora Lokalnych Porozumień na Recz Zatrudnienia. Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono za działalność na rzecz rynku pracy.

Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP, Odznaka Honorowa za zasługi na Rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Honorowa Odznaka Złotej Kotwicy “Zasłużony dla Ratownictwa Wodnego”, Brązowy Medal “Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Nominowana do Wilka Piskiego w dziedzinie: Gospodarka i Działalność na rzecz ziemi piskiej.

Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz na lata 2014 – 2020. Członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Członek Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Olsztynie.

Członek Warmińsko – Mazurskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej “Zakup Prospołeczny”.

Od kwietnia 2015 r. Członek Komitetu Sterującego do spraw Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Od lipca 2015 r. Członek Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Od grudnia 2015 r. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od lutego 2016 r. Przewodnicząca Kapituły dokonującej oceny wniosków, w celu przedłożenia Zarządowi proponowanej listy stypendystów Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Od  lutego 2017 r. członek zespołu roboczego do spraw opracowania “Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018 – 2022”.

Przez 9 lat pełniłam funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Pełniłam również funkcję zastępcy burmistrza Pisza (V 2012-IX 2013), Wiceprzewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wiceprzewodniczącej Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od grudnia 2014 r. do grudnia 2018 r. pełniłam funkcję Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Obecnie Przewodnicząca Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Twitter: @WSlaskaZysk

2 odpowiedzi do “O Mnie”

  1. Warto by wspomnieć, że obecnie Pani pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy… Chyba, że Pani się wstydzi, gdyż nie jest to stanowisko kierownicze. Jednak wobec współpracowników było by to uczciwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *