WIZYTA W ŚWIATOWIDZIE

Zapraszam do zapoznania się z materiałem 🙂

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/38822/btab/106/Default.aspx