ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

Dziś z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisaliśmy z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem porozumienie dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – ZIT Olsztyn. ZIT finansowany będzie w ramach dodatkowych środków w ramach RPO WiM 2014-2020. Kwota ponad 58,5 mln euro przeznaczona będzie na efektywność energetyczną, środowisko przyrodnicze, infrastrukturę transportową i włączenie społeczne. W województwie ZIT realizowany będzie na obszarze Olsztyna, Barczewa, Dywit, Gietrzwałdu, Jonkowa, Purdy oraz Stawigudy. Przed nami jeszcze porozumienia ZIT Bis Ełk i Elbląg.