XXXV ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU PZITB W OLSZTYNIE

Miałam okazję podziękować Panu Zdzisławowi Binerowskiemu za pełnienie przez 10 kadencji funkcji Przewodniczącego Zarządu i 32 lata działalności społecznej.