XI ZJAZD SPRAWOZDAWCZY W-M OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

W sobotę na XI Sprawozdawczym Zjeździe W-M Okręgowej Izby Architektów RP miałam przyjemność wręczyć Panu Jerzemu Borowik Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Architekt, społecznik, autor wielu planów zagospodarowania przestrzennego z ponad 50 letnim dorobkiem zawodowym. Gratuluję, życzę wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia.