KANON KULTUROWY WARMII I MAZUR

Poznaliśmy wyniki plebiscytu KANONU KULTUROWEGO Warmii i Mazur. Dziękuję Wspólnocie Kulturowej Borussia, za pomysł określenia współcześnie kanonu kulturowego naszego regionu. Każde pokolenie naszych mieszkańców inaczej postrzega kulturę regionu, ale także dokłada własną cegiełkę do tej kultury. Interesujący w projekcie podział na cztery kategorie: dzieła, osobowości, miejsca i wydarzenia, pozwolił uwzględnić zarówno osoby jak i ich dzieła oraz materialne ślady rozwoju cywilizacyjnego Warmii i Mazur. Oczywiście mam tę świadomość, że każde pokolenie ma inny kanon kulturowy, który szczególnie preferuje. Często porównanie dorobku cywilizacji z rożnych epok jest ryzykowne, a jeśli dodamy do tego internetową technologię plebiscytu, to należało spodziewać się zaskakujących efektów 🙂
Gratuluję Wspólnocie pomysłu i sprawnej realizacji inicjatywy. Na pewno jest to pierwszy, bardzo ważny krok w budowaniu Kanonu 🙂