Bezpłatne szkolenia dotyczące poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Bezpłatne szkolenia dotyczące poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla urzędników. W tym też zakresie organizacje pozarządowe mogą skorzystać z bezpłatnej konferencji.

http://www.ppio.eu/