Rozmowy na temat Osi 11 RPO WiM.

Dziś na temat Osi 11 RPO WiM rozmawialiśmy z samorządowcami subregionu olsztyńskiego. Są nowe pomysły:-) . Czekamy na wnioski .