70 ROCZNICA POWOŁANIA CHORĄGWI WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ

W sobotę uczestniczyłam w uroczystościach 70 rocznicy powołania Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej. Harcerstwo to upowszechnianie norm postępowania kształtujących charakter i osobowość – przede wszystkim dzieci i młodzieży, popularyzowanie norm kulturowych, etycznych, rozwijanie szacunku wobec drugiego człowieka. Przyjacielska i serdeczna postawa wobec otoczenia, nieustanna praca nad sobą, wytrwałość w kształtowaniu własnej osobowości, a przede wszystkim służba Polsce, Bogu i bliźnim, są wryte w historię Polski i budzą uznanie w ocenie kolejnych pokoleń. Serdecznie gratuluję tej pięknej rocznicy Harcerzom, którzy kontynuują dzieło rozpoczęte w 1945 r. ale również, a może przede wszystkim – nam, społeczności Warmii i Mazur, która dzięki harcerstwu zyskała środowisko wychowania młodzieży w duchu poszanowania najwyższych wartości, patriotyzmu, życzliwości, przyjaźni i pomocy drugiemu człowiekowi.