ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PROSUMENT

Program Prosument przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. W naszym regionie wdrażaniem programu zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W pierwszej edycji alokacja środków wyniosła ponad 5 mln zł. Po dofinansowanie zdecydowało się sięgnąć aż 273 beneficjentów z 61 gmin regionu. Gdyby udało się zrealizować wszystkie zgłoszone projekty, to budowa instalacji kosztowałaby ponad 13,5 mln zł. Umożliwiłoby to zastąpienie blisko 33 proc. obecnego zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Jednak środków było za mało i dofinansowanie otrzymało tylko 112 beneficjentów.

W konferencji, która odbyła się 14 października w Olsztynie, wzięło udział ponad 160 osób, w tym samorządowcy, przedstawiciele firm zajmujących się instalacjami oze, jak też i beneficjenci. Gościem specjalnym spotkania była Małgorzata Turalska z Ministerstwa Gospodarki, która omówiła zagadnienia dotyczące tegorocznej ustawy o odnawialnych źródłach energii. W spotkaniu wzięła udział także Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa.

Po szczegółowe informacje zapraszam na strony:

http://www.warmia.mazury.pl/srodowisko/231-aktualnosci/5725-10-mln-zl-do-podzialu-w-programie-prosument

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=2180&sp=1