BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne.
Tym razem adresowane jest ono do zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (typ 3) oś II RPO WiM 2014-2020 – Kadry dla gospodarki.
Już 1.03.2016 r. w godz. 10:00-14:00 w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, sala sesyjna nr 420.
Zapraszam!

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/388/spotkanie-informacyjne-adresowane-do-zainteresowanych-pozyskaniem-wsparcia-w-ramach-poddzialania-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego—projekty-konkursowe-typ3