Bezpłatne szkolenie. Zapraszam

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1996/szkolenia-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej