Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszu.

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszu będzie rozbudowywany. Samorząd województwa Warmińsko-Mazurskiego wsparł finansowo (ze środków PFRON) dwuletnią inwestycję rozbudowy budynku pod potrzeby osób niepełnosprawnych . Dofinansowanie sięga 50% kosztów inwestycji.