Wykład – Odczyt prof. dra Janusza Małłka 500 lat reformacji.

Miałam zaszczyt uczestniczyć w uroczystości poświęconej 500 – leciu reformacji. Wykład – Odczyt prof. dra Janusza Małłka 500 lat reformacji, który miał miejsce w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Sorkwitach, przyciągnął wielu słuchaczy. Reformacja to nie tylko suche fakty, daty, ale przede wszystkim ludzie i zasady. To kilkusetletnie dziedzictwo społeczno-kulturalne społeczności luterańskiej i kalwińskiej i rola społeczności w rozwoju naszego regionu na przestrzeni stuleci. Doceniając doniosłość i znaczenie tych dokonań Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił rok 2017 rokiem Reformacji w Województwie Warmińsko -Mazurskim.