Dodatkowy nabór wniosków w programie ” Sport wszystkich dzieci”.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2040429.html